İslami Dönem

razi
rhazes
continens rafis

Üriner Kateter:

Döneminin önemli bir hekimi olan İran’lı Râzî kan ya da irinle tıkanmasını önlemek için kateterleri yandan delikli olarak tasarlayıp kullanmasıyla öne çıkmıştır. Râzî bronz kateterler yerine daha az irritan olan gümüş üriner kateterler kullanmıştır. Ayrıca idrar yolunda kontraksiyon ve darlık gibi durumların tedavisinde kurşun kateter kullanımını da teşvik etmiştir. İdrar iltihaplarında, mesane lavmanı kullanarak gül suyunda çözülmüş sirke ile irrigasyon tedavisini tanımlamıştır.

Litotomi:

Rey şehrinden Râzî tıp üzerine yazdığı bir kitapta Aegina’lı Paul’ün  (M.S. 625-690) uyguladığı ile aynı olan bir perineal litotomi tarif etmiştir.

liber theoricae
alzahrawi
abulcasis
alzahrawi
ibn-i sina
avicenna
avicennae