Türk Üroloji Müzesi web sitesine hoş geldiniz.

TÜRK ÜROLOJİ TARİHİARTIK GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR.

TÜRK ÜROLOJİ MÜZESİ

Hastalıklar ve rahatsızlıklar insanın ortaya çıkışı ile başlamış, insanoğlu da var oluşundan bu yana hastalık ve rahatsızlıklarına çareler aramıştır. Düşük hijyen, sağlıksız koşullar, zührevi hastalıklar ve kötü beslenme Antikçağdan itibaren ürogenital hastalıklar için kolaylaştırıcı olmuştur.

Antikçağda üretra darlığı, fimozis ve mesane taşları idrar yapma zorluğunun ve üriner retansiyonun en sık nedenlerini oluşturmuştur. Üriner retansiyon için üriner kateterizasyonunun, vücutta kateterizasyon işlemlerinin muhtemelen ilk formu ve drenaja dayalı ilk tedavi girişimlerinden biri olmasından dolayı üroloji tarihinde bir mihenk taşı olduğu kabul edilmiştir.

İnsanoğlunun gerçekleştirdiği ilk elektif cerrahi operasyonlar sünnet, trepanasyon ve litotomidir. Bunların içinde sadece litotomi dinsel ve geleneksel temelde uygulanmamıştır. Bu nedenle litotomi vücutta teşhis edilmiş bir hastalığın iyileştirilmesi için yapılan ilk ve en eski elektif operasyondur.

Bir uzmanlık dalı olarak üroloji son iki yüzyılda gelişmişse de izleri binlerce yıl geriye gitmektedir. Türk Üroloji Derneği, Tarih Ofisi-Kurulu aracılığıyla, Türk Üroloji tarihini keşfetmekte ve belgelemektedir. Türk Üroloji Müzesi de ürolojinin tarihini anlatan bu bilgi, belge ve görselleri sitesinde sizlerle buluşturmaktadır.

Üroloji tarihimize olan yolculukta bize katılın!

Sıkça Sorulan Sorular

Web sitesindeki görseller ve bilgilerden yararlanma herhangi bir ücrete ve izne tabii değildir.

Site içeriğindeki bilgi ve görseller üroloji ve tıp tarihi ile ilgili kitap, süreli yayın ve makaleler, arkeoloji müzeleri, tıp tarihi müzeleri, kütüphaneler, kişisel arşiv ve koleksiyonlardan patent hakları ve izinler gözetilerek edinilmiştir.

Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’nun arkeoloji ve uygarlık tarihindeki eşsiz yeri dikkate alındığında üroloji tarihi Anadolu ve Türk Üroloji tarihi temelinde en kapsamlı ölçüde ortaya konmaya çalışılacaktır.

HABERLER

 • Antikçağ Anadolu’sunda Alt Üriner Sistem Girişim ve Operasyonları

  Hastalıklar insanoğlunun varoluşu ile başlamış, insanoğlu da hastalıklarının çaresini ısrarla aramıştır. Çare arananlar içinde şüphesiz üriner sistem hastalıkları da olmuş, bu amaçla çeşitli ürolojik girişimler yapılmıştır.

 • Hekim ve Anatomist Şemseddin İtaki

  Hipokratik temelde laik ve bilimsel tıpla uğraşmış sayısız kahraman, tıbbın gelişimine çok önemli katkılar sağlamış ve zamanlarına ışık tutmuştur. Ayni şekilde insan anatomisine ait bilgilerin günümüzdeki seviyesine ulaşmasında önemli katkılar sağlayan kahramanlardan biri de 17. yüzyıl Osmanlı hekimlerinden Şemseddin İtaki (1572-1632) olmuştur. Bu yazıda Şemseddin İtaki’nin Teşrih-ül Ebdan ve Tercümânı Kıbale-i Feylesûfan” adlı anotomi kitabında erkek ürogenital sistem anatomi ve fizyolojisine ait olan temel anlatım ve çizimleri sunulmuştur.

 • Yeni adıyla Aydınlatılmış Onam Formu, Eski Adıyla Rıza Senedi

  Many businesses, large and small, have a huge source of great ideas that can help them improve, innovate, and grow, and yet so many of these companies never think of using this amazing corporate asset. What is this highly valuable asset? Its own people.

 • Anadolu Tanrısı Priapos ve Priapizm

  Yunan mitolojisinde bereket tanrısı olan Priapos, yerel bir Anadolu tanrısı olup özellikle de doğduğu yer olan Lapseki (Lampsakos, Çanakkale) şehrinin gurur kaynağı olmuştur.