Hakkımızda

Hastalıklar ve rahatsızlıklar insanın ortaya çıkışı ile başlamış, insanoğlu da var oluşundan bu yana hastalık ve rahatsızlıklarına çareler aramıştır. Düşük hijyen, sağlıksız koşullar, zührevi hastalıklar ve kötü beslenme Antikçağdan itibaren ürogenital hastalıklar için kolaylaştırıcı olmuştur.

Antikçağda üretra darlığı, fimozis ve mesane taşları idrar yapma zorluğunun ve üriner retansiyonun en sık nedenlerini oluşturmuştur. Üriner retansiyon için üriner kateterizasyonunun, vücutta kateterizasyon işlemlerinin muhtemelen ilk formu ve drenaja dayalı ilk tedavi girişimlerinden biri olmasından dolayı üroloji tarihinde bir mihenk taşı olarak kabul edilmiştir.

İnsanoğlunun gerçekleştirdiği ilk elektif cerrahi operasyonlar sünnet, trepanasyon ve litotomidir. Bunların içinde sadece litotomi dinsel ve geleneksel temelde uygulanmamıştır. Bu nedenle litotomi vücutta teşhis edilmiş bir hastalığın iyileştirilmesi için yapılan ilk ve en eski elektif operasyondur.

Bir uzmanlık dalı olarak üroloji son iki yüzyılda gelişmişse de izleri binlerce yıl geriye gitmektedir. Türk Üroloji Derneği, Tarih Ofisi-Kurulu aracılığıyla, Türk Üroloji tarihini keşfetmekte ve belgelemektedir. Türk Üroloji Müzesi de ürolojinin tarihini anlatan bu keşif ve belgeleri sitesinde sizlerle buluşturmaktadır.

Üroloji tarihimize olan yolculukta bize katılın!

türk üroloji derneği logo